Privacy verklaring Lunenburg Auto’s B.V.                

Lunenburg Auto’s B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Lunenburg Auto’s B.V. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Lunenburg Auto’s B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.lunenburgautos.nl
[email protected]
Sassenheimseweg 64
5258 HL Berlicum
073 503 36 94 / 06 5103 2021

Persoonsgegevens die wij verwerken
Lunenburg Auto’s B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Naam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Adresgegevens
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Kopie ID/paspoort/rijbewijs
 • Financiële gegevens (bankrekeningnummer, facturen)
 • KvK nummer (Eenmanszaak/VOF)

Daarnaast verwerken wij in het kader van de uitvoering een overeenkomst met u of het verlenen van een dienst aan u de volgende gegevens die als persoonsgegevens gekwalificeerd kunnen worden:

 • chassisnummer en model van uw voertuig;
 • kentekenbewijs;
 • tellerstand;
 • tenaamstellingsgegevens;
 • verzekeringspolis in geval van herstel schade;
 • andere gegevens relevant voor de betreffende overeenkomst.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is  gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Lunenburg Auto’s B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten voor de inkoop & verkoop van schadevoertuigen en occasions
 • Het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten voor onderhoud en reparatie
 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Lunenburg Auto’s B.V. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Het aangaan van arbeidsovereenkomsten met medewerkers en stagiaires.
 • Lunenburg Auto’s B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals ten behoeve van de boekhouding, tenaamstelling van de auto of in verband met de export van het voertuig.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Lunenburg Auto’s B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Delen van persoonsgegevens met derden
De persoonsgegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo werken wij bijvoorbeeld samen met derde partijen ten behoeve van Apk-keuringen, schadeafhandeling en -herstelwerkzaamheden. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Verder zullen wij uw persoonsgegevens niet aan andere partijen geven, tenzij dit wettelijk verplicht is. Een voorbeeld hiervan is het RDW vanwege de tenaamstellingsplicht.

Doorgifte naar niet-EU landen / data transfer
In landen buiten de Europese Unie (EU) wordt niet altijd dezelfde bescherming geboden aan uw gegevens als in landen binnen de EU. Soms kan het echter nodig zijn dat Lunenburg Auto’s B.V. uw gegevens doorgeeft naar die landen, bijvoorbeeld voor het exporteren van vervoersmiddelen. Door akkoord te gaan met deze privacyverklaring stemt u ermee in dat Lunenburg Auto’s B.V. uw gegevens – ter uitvoering van onze diensten – naar landen buiten Nederland en/of de EU kan doorgeven.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Cookies en Google Analytics
Onze website maakt gebruik van Google Analytics voor het verkrijgen van bezoekersstatistieken. De informatie die door Google wordt verzameld, wordt geanonimiseerd opgeslagen met behulp van analytische cookies. Wij (en Google) kunnen niet zien welke personen onze website hebben bezocht. De statistieken van Google Analytics worden door ons gebruikt om de website te optimaliseren, onder andere om drukbezochte pagina’s eenvoudiger en beter vindbaar te maken.

U kunt zelf kiezen of u cookies accepteert of weigert. De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt dit bij de instellingen van uw browser aanpassen, zodat cookies voortaan geweigerd worden.

Verder hebben wij:

 • een bewerkersovereenkomst met Google gesloten
 • het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd
 • ‘gegevens delen’ uitgezet
 • maken wij geen gebruik van andere Google -diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Vragen, opmerkingen en klachten
Als u een vraag, opmerking of een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u hierover contact met ons opnemen via [email protected] Als wij daar samen niet uitkomen, dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Back to top