Privacyverklaring Lunenburg Auto’s B.V.

Lunenburg Auto’s B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In
deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij
omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. Lunenburg Auto’s B.V. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke
wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Lunenburg Auto’s B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals
weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.lunenburgautos.nl
[email protected]
Sassenheimseweg 64
5258 HL Berlicum
073 503 36 94 / 06 5103 2021

Persoonsgegevens die wij verwerken

Lunenburg Auto’s B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze
diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de
persoonsgegevens die wij verwerken:
 Naam
 Telefoonnummer
 E-mailadres
 Adresgegevens
 Geslacht
 Geboortedatum
 Gegevens over uw activiteiten op onze website
 Kopie ID/paspoort/rijbewijs
 Financiële gegevens (bankrekeningnummer, facturen)
 KvK nummer (Eenmanszaak/VOF)

Daarnaast verwerken wij in het kader van de uitvoering een overeenkomst met u of het
verlenen van een dienst aan u de volgende gegevens die als persoonsgegevens
gekwalificeerd kunnen worden:
 chassisnummer en model van uw voertuig;
 kentekenbewijs;
 tellerstand;
 tenaamstellingsgegevens;
 verzekeringspolis in geval van herstel schade;
 andere gegevens relevant voor de betreffende overeenkomst.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16
jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of
wettelijke vertegenwoordiger.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Lunenburg Auto’s B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 Het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten voor de inkoop & verkoop van
schadevoertuigen en occasions
 Het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten voor onderhoud en reparatie
 Het afhandelen van uw betaling
 U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te
kunnen voeren
 Om goederen en diensten bij u af te leveren
 Lunenburg Auto’s B.V. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te
verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 Het aangaan van arbeidsovereenkomsten met medewerkers en stagiaires.
 Lunenburg Auto’s B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe
verplicht zijn, zoals ten behoeve van de boekhouding, tenaamstelling van de auto of in
verband met de export van het voertuig.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Lunenburg Auto’s B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het
doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Delen van persoonsgegevens met derden
De persoonsgegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien
dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo werken
wij bijvoorbeeld samen met derde partijen ten behoeve van Apk-keuringen,
schadeafhandeling en -herstelwerkzaamheden. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in
onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau
van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Verder zullen wij uw
persoonsgegevens niet aan andere partijen geven, tenzij dit wettelijk verplicht is. Een
voorbeeld hiervan is het RDW vanwege de tenaamstellingsplicht.

Doorgifte naar niet-EU landen / data transfer
In landen buiten de Europese Unie (EU) wordt niet altijd dezelfde bescherming geboden aan
uw gegevens als in landen binnen de EU. Soms kan het echter nodig zijn dat Lunenburg
Auto’s B.V. uw gegevens doorgeeft naar die landen, bijvoorbeeld voor het exporteren van
vervoersmiddelen. Door akkoord te gaan met deze privacyverklaring stemt u ermee in dat
Lunenburg Auto’s B.V. uw gegevens – ter uitvoering van onze diensten – naar landen buiten
Nederland en/of de EU kan doorgeven.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om
persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Cookies en Google Analytics
Onze website maakt gebruik van Google Analytics voor het verkrijgen van
bezoekersstatistieken. De informatie die door Google wordt verzameld, wordt
geanonimiseerd opgeslagen met behulp van analytische cookies. Wij (en Google) kunnen
niet zien welke personen onze website hebben bezocht. De statistieken van Google Analytics
worden door ons gebruikt om de website te optimaliseren, onder andere om drukbezochte
pagina’s eenvoudiger en beter vindbaar te maken.

U kunt zelf kiezen of u cookies accepteert of weigert. De meeste webbrowsers accepteren
cookies automatisch, maar u kunt dit bij de instellingen van uw browser aanpassen, zodat
cookies voortaan geweigerd worden.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van u
hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of
een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u
verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij
indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor
kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Vragen, opmerkingen en klachten
Als u een vraag, opmerking of een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens
dan kunt u hierover contact met ons opnemen via [email protected] Als wij daar
samen niet uitkomen, dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens.

Back to top